Privacyverklaring Kuiper Watersport B.V.

Kuiper Watersport respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website Kuiper Watersport.nl en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Kuiper Watersport.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kuiper Watersport kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kuiper Watersport, en/of omdat u deze zelf aan Kuiper Watersport verstrekt. Kuiper Watersport kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw IP-adres (soms, zie hieronder in welke gevallen)
 • Aanvullende informatie die nodig is voor een specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken (zie onderstaande)

Waarom Kuiper Watersport gegevens nodig heeft

Kuiper Watersport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over uw contactaanvraag of boeking.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang Kuiper Watersport gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ons werk voor u te kunnen doen of om het voort te zetten na een pauze. Kuiper Watersport zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen met anderen

Kuiper Watersport zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Kuiper Watersport, sluit Kuiper Watersport een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kuiper Watersport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Kuiper Watersport worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kuiper Watersport gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Kuiper Watersport maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover te rapporteren aan Kuiper Watersport.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kuiper Watersport heeft hier geen invloed op.

Kuiper Watersport heeft Google geen toestemming gegeven om via Kuiper Watersport verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kuiper Watersport maakt gebruik van Facebook om berichten op social media te delen. Deze partij kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Kuiper Watersport maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kuiper@kuiperwatersport.nl. In sommige gevallen vraagt Kuiper Watersport hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. Kuiper Watersport zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Kuiper Watersport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kuiper Watersport maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kuiper Watersport verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Kuiper Watersport.

Kuiper Watersport is als volgt te bereiken:
Telefoon: +31 (0) 515 – 55 96 57
E-mailadres: kuiper@kuiperwatersport.nl
Website: kuiperwatersport.nl
Adres: Greate Sudein 31, 8624 TV  Uitwellingerga
KvK: 01065555
BTW nummer: NL819344205B01

Wijzigen van deze privacyverklaring

Kuiper Watersport mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Pin It on Pinterest

Share This